Šiuo metu mūsų teikiamos paslaugos:

1. Bendruomenės namas laikinam apgyvendinimui, maistas.
2. Materialinė pagalba (šalpa daiktais).
3. Socialinė pagalba:
Informacijos teikimas ir konsultavimas;
Bendravimo poreikio tenkinimas;
Individualus darbas su atveju;
Tarpininkavimas tvarkant dokumentus;
Tarpininkavimas įsidarbinant;
Tarpininkavimas valstybinėse, medicinos įstaigose;
Nukreipimas į savipagalbos, tarpusavio paramos grupes;
Prarastų socialinių įgūdžių atstatymas (bendravimo, socialiai
priimtinos elgsenos mokymas, mokymas tvarkos, atsakomybės
už savo elgesį ir gyvenimo būdą prisiėmimas);
4. Darbinio užimtumo organizavimas;
5. Kultūrinių, pažintinių kelionių, renginių organizavimas.

          Fondo klientai

„Tėvo namai“ vykdoma veikla skiriama asmenims, atlikusiems laisvės atėmimo bausmę ir gyvenantiems Kauno mieste. Besikreipiančių
teistų asmenų amžius neribojamas. Atskiros amžiaus grupės nėra išskiriamos. Teikiamomis apgyvendinimo bei kitomis socialinėmis paslaugomis gali naudotis tiek nepilnamečiai (atlikę laisvės atėmimo bausmę Kauno Nepilnamečių pataisos namuose), tiek pilnametystės sulaukę asmenys (atlikę laisvės atėmimo bausmę įvairiose pataisos namuose).-    Laukiami veiklos rezultatai:

*      Suteikta parama ir palaikymas socialinės integracijos proceso metu;
*
      Suteiktas laikinas gyvenamasis būstas ir galimybė pradėti  savarankišką gyvenimą
*
      Sustiprinta atsakomybė už savo gyvenimą;
*
      Sustiprinta motyvacija siekti geresnės gyvenimo kokybės;
*
      Atstatyti prarasti socialiniai įgūdžiai;
*
      Atstatyti prarasti socialiniai ryšiai (su šeima, artimaisiais);
*
      Organizuotas užimtumas;
*
      Suteikta informacija apie prieinamus pagalbos resursus;
*
      Prisidėta prie bendradarbiaujančios socialinės sistemos kūrimo ir plėtojimo;
*
      Pakartotino nusikalstamumo prevencija
         (išvengta naujų pakartotinių nusikaltimų Kauno mieste)

_________________________________________________________________________________________________________