Parama, supratimas ir profesionaliai teikiamos socialinės paslaugos padėtų buvusiam nuteistajam integruotis į visuomenę ir adaptuotis prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų.

    Siekdami įgyvendinti išsikeltą tikslą numatome:

      Teikti socialines paslaugas, moralinę ir materialinę pagalbą asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigų;

Suteikti laikino apgyvendinimo paslaugas (apgyvendinimas iki 6 mėn.);

Padėti atstatyti prarastus socialinius įgūdžius;

Padėti įsidarbinti;

Organizuoti darbinį užimtumą, darbinių įgūdžių tobulinimą;

Bendradarbiauti su institucijomis teikiančiomis paslaugas grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims: darbo birža, savivaldybės globos ir rūpybos institucijos, nakvynės namai, pataisos inspekcijos, medicinos įstaigos, NVO.