Krikščioniškasis labdaros fondas "Tėvo namai" įgyvendina projektą, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, "Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje", kuris bus vykdomas trejus metus ir kurio metu bus atliekami profesiniai apmokymai.

     Bausmę atlikusio asmens elgesį lemia pirmieji gyvenimo laisvėje mėnesiai. Jeigu “rizikinguoju” periodu (vidutiniškai pusę metų po paleidimo į laisvę) teistam asmeniui suteikiama  galimybė gauti specialiai organizuotą, kvalifikuotą socialinę bei psichologinę pagalbą., tuomet galima tikėtis, kad jis nedarys naujų nusikaltimų.    

       

KLF „Tėvo namai“ teikiamos paslaugos visų pirma tenkina svarbiausius (bazinius) paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų poreikius, kadangi tik patenkinus gyvybiškai svarbius (maisto, būsto, šilumos) poreikius galima siekti geresnės gyvenimo kokybės

 Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys – gyvenamojo būsto bei pajamų pragyvenimui susiradimas. Jei nepatenkinami šie pagrindiniai žmogaus poreikiai – galimybių integruotis į visuomenę nėra, todėl dažniausia išeitimi tampa pakartotiniai nusikaltimai.

   Krikščioniškojo labdaros fondo „Tėvo namai“ vykdomos veiklos tikslas – vykdyti grįžusių
iš įkalinimo įstaigų asmenų socialinę
integraciją, suteikiant jiems laikiną
apgyvendinimą bei  kitas socialines
paslaugas.

Ilgalaikis tikslas – pakartotino
nusikalstamumo prevencija.