VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  • Palaikyti tvarką kambariuose bei teritorijoje.
  • Gerbti ir klausyti bendruomenės namo vadovo.
  • Neįsinešti ir nevartoti alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų.
  • Garsiai neklausyti muzikos, gerbti kitų bendruomenės namo gyventojų ramybę.
  • Nekelti konfliktinių situacijų.
  • Neužsirakinti esant kambaryje.
  • Priimtas gyventi asmuo privalo aktyviai ieškotis darbo bei tvarkytis dokumentus. Neradęs darbo, gyventojas dirba įvairius darbus bendruomenės centre.
  • Taupyti elektros energiją ir dujas, saugoti bendruomenės turtą.
  • Nerūkyti kambariuose, o tik tam nustatytoje vietoje.
  • Į bendruomenės namą nesivesti pašalinių asmenų.
  • Išvykstant ilgesniam nei 12 val. laikotarpiui informuoti administraciją.
  • Kiekvienas namo gyventojas privalo grįžti iki 22 val., o kitu atveju pranešti savo grįžimo laiką.

Nesilaikantieji šių taisyklių praranda teisę gyventi bendruomenės name !