Krikščioniskojo labdaros fondo "Tėvo namai" bendradarbiavimas su
Kauno probacijos skyriaus pareigūnais

 
Kauno probacijos skyrius, siekdamas lygtinai paleistus iš pataisos namų asmenis, esančius probacijos tarnybos
priežiūroje, integruoti į visuomenę, prisijungė prie KLF "Tėvo namai" nuo 2012 m. vykdomo projekto "Asmenų,
paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės
apskrityje" veiklų. Šio projekto tikslas - integruoti iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis į visuomenę, padedant
įsigyti profesiją bei  įsidarbinant ir taip sumažinti pakartotinių nusikaltimų riziką


 

"2012 12 11 su svečiais (socialinių mokslų studentais) iš Vokietijos". 

 

.